söndag 23 maj 2010

Nytt eftersök på vildsvin

Fredagen tillbringade hundarna med husse i skogen, på schemat var vakjakt på vildsvin. Avskjutningsreglerna stipulerade "rödgris" d.v.s. ca 20-40 kg storlek max ett år gamla. När jag kom upp till vakplatsen upptäckte jag en vildsvinsflock som bestod av vad jag kunde konstatera 12 små kultingar en rejäl ledarsugga och 2 gyltor till. Efter ca en kvarts passande och beundrande av flocken kom några rödgrisa in mot vakplatsen en av dessa bjöd ut sig med att presentera en hel bredsida mot mig. Jag bestämde mig för att nu skulle denna skjutas då den passade i de stipulerade reglerna. Skottet gick och vildsvinet "skottmarkerade" en bogträff med en tjurrusning in i snåret till höger. Bilden nedan är ledarsuggan som rullar på tunnan på åtelplatsen hon återfinns ovan den brandgula pilen.Jag ringde min jaktkamrat Oscar som också var ute och vi inledde ett eftersök med Ziggy. Skottplatsundersökningen gav vid handen en träff med bensplitter på skottplatsen dock sparsamt med blod. Efter kort spårande och några omtag beslöt jag att släppa Ziggy med förhoppning att han skulle återfinna vildsvinet i lega vilket han gjorde.

Fantastiske Ziggy ställde vildsvinet i en tallplantering vi avancerade fram och jag såg svinet samt hunden men läget var så att hunden var bakom grisen varpå jag inte kunde avfånga grisen som nu var på fötter, medtagen men ganska grinig. Ståndskallet flyttade sig 30 m och sedan var det fast igen jag försökte smyga an men allt gick loss och flyttade sig ytterligare 30- 50 meter så fortsatte det hela och jag var fram 6-7 gånger utan att lyckas avsluta. Det måste berättas att terrängen hela tiden bestod av tjock tall och granplantering vilket var ett veritabelt h-vete men så är det ju med eftersök.

Efter ca 80 min rejält ståndarbetet kunde så jag avliva grisen då hade den förflyttat sig ca 400- 500 m från skottplatsen. Jag är jätte nöjd med vad jag såg han spårade bra trots en hel flock trampat runt där sedan vid släppet följde han ett spår ställde den skadade grisen. Sammanfattnings vis kan jag bara säga SKITBRA!

Inga kommentarer: