onsdag 7 september 2011

Ziggy jobbar med vildsvin

Jag var ute söndagen 4 september och rekognoserade gryt på Bogesundslandet, efter ett antal gps-markerade gryt besöktes ett antal kända gryt. Vid besök av ett gryt i slottsskogen uppmärksammades jag av en löpare på en grupp vildsvin som huserade i en gammal kraftledningsgata.

Då jag ej var ute på jakt efter vildsvin kontaktade jag huvudansvarig för jakten på jaktgården. Min tanke var att jag kunde störa flocken med Ziggy i syfte att få den att förflytta sig från området. Saken är den att området har ett rikligt friluftsliv och det lätt kan uppstå problem i mötet mellan vildsvin och människa.

Ziggy fick Garmin Astro halsbandet och jag synkade mot handenheten. Jag släppte Ziggy ett par hundra meter innan observationen, han sökte normalt för honom. Efter ett par minuters sök kom upptaget så jag skyndade fram för att observera vad som hände. Hunden tog genast två vuxna svin som han drev Norrut i ca 5 min sedan återkoma han till flocken och fick övriga djur på fötter. Han arbetade koncentrerat med flocken och gjorde nålstick in för att få fart på den men de vill inte gå loss. Efter ytterligare 5-7 min kom en galt fram mot mig den hade begynnande betar och stirrade på mig. Då jag inte hade bössa och galten stod på mellan 5-15 m fann jag det för gott att retirera något. När jag så fick kontakt med Ziggy kopplade jag honom och beslutade att varna intilliggande stall. Ziggy hade då jobbat i cirka 18 minuter med flocken.

Efter jag försökt varna intilliggande stall beslutade jag att vi skulle fortsätta störningen av vildsvinsflocken. Ziggy släpptes på nytt och flocken var kvar i stort´sett på samma plats. Han jobbade fokuserat och försökte spränga flocken men den rörde sig sakta om i ett lugnt gångstånd skall. Jag hade nära kontakt med hunden och vildsvinsflocken. Jag kunde observera 7-8 olika djur och vid ett par tillfällen såg jag att det var minst två galtar med begynnande betar. Ziggy jobbade målmedvetet men "rapporterade" ett antal gånger. Han såg lite undrande ut när husse inte sköt något djur trots han haft dem när flera gånger. Efter ca 40 min bröt vi jobbet, då hade djuren förflyttat sig ungefär 250-300 meter NV.

Sammanfattningsvis var det ett bra arbetet med vildsvinen med god kontakt. Ziggy skötte sig bra vid säsongen första vildsvinsjobb. Husse ser i alla fall fram mot många roliga timmar med vildsvinen.

Inga kommentarer: